ARANYMETSZÉS és EZÜSTMETSZÉS Huszár-módszerrel

2021.04.27

 MAGYAR MÓDSZER

mellyel lehetővé vált az ARANYMETSZÉS és az EZÜSTMETSZÉS milliméter pontos alkalmazása szabad szemmértékkel is! 


 "Évtizedeken át úgy tanultam, hogy ez lehetetlen. Leonardo Fibonacci 800 évvel ezelőtt megalkotott különleges számsorozatát alapul véve, azonban 2020-ban SIKERÜLT megalkotnom egy módszert a tökéletes aszimmetrikus arány (arany arány, aranymetszés) szabad szemmértékkel történő milliméter pontos (!!) alkalmazására. 

 Fibonacci legendássá vált számsorozata talán a legkönnyebben megfejthető feladvány lehetne egy logikai fejtörőben, mégis ez tette igazán világhírű matematikussá. Az aranymetszés tanulmányozása közben elszántan kutattam a tökéletes aszimmetrikus harmónia alkalmazását a képzőművészetekben, de minden tanár és művész csak arról beszélt, hogy pusztán megérzésből "alkalmazzák" alkotás közben.

 Mivel a módszerem (Huszár-módszer) lényege éppen az, hogy a fejlettebb érzékelést tudatosítva, azt bárki számára elérhető képességgé tegyem, nem bízhattam az aranymetszés esetében sem pusztán a megérzésekben, hiszen az nem egy átadható "tudás" azok számára, akik nem született tehetségek. De még a legtehetségesebbek sem képesek megtanítani más tehetségeknek azt, hogy érzésből miképpen alkossanak pontos arányokat, ha saját maguk sem képesek tudatosan meghatározni, kézzel fogható módon definiálni.

Megdöbbenve tapasztaltam, hogy még a legtehetségesebb művészek is pontatlanul határozzák meg pusztán érzésből az arany arányt. Ez nem is csoda, hiszen még a matematikusoknak is feladja a leckét az 1,618-szoros arány pontos kiszerkesztése. Az építészeknek ugyanakkor ez már évezredekkel ezelőtt is sikerült. 

 Eltökéltem hát, hogy megtalálom a megoldást arra, hogy szabad szemmértékkel, érzésből is képessé válhassak milliméter pontossággal alkalmazni az arany arányt, s mindezt oly módon, hogy az megtanítható, elsajátítható legyen bárki számára - hiszen ez a Huszár-módszer legfontosabb alapja."

(Huszár Tonchi)


De mi is az az arany arány?

 Úgy is nevezik, hogy az aszimmetrikus harmónia, azaz a szimmetria nélküli tökéletes, szép arány.

 A világegyetem keletkezéséről folynak ugyan viták, de ha feltesszük a kérdést a ma élő tudósoknak, hogy mi volt az ősrobbanás előtt, a válaszuk egybehangzóan az lesz, hogy a MATEMATIKA!

 A világegyetem makró világa - melyet csupán távcsövekkel vagyunk képesek feltérképezni - és a mikró világa - melyet csak mikroszkópokkal tudunk tanulmányozni - egyaránt olyan ismétlődő, azonos mértani összefüggésrendszerek alapján épülnek fel, melyek tökéletes, pontos és ismétlődő mértani arányok szerint meghatározhatóak. A szabad szemmel is jól látható formákban is megfigyelhetjük ezeket az arányokat. Megtaláljuk a fák ágainak elágazásaiban, a virágok szirmaiban, az állatok és az ember testfelépítésében, a rovarok és a madarak repülési spiráljában, s még sorolhatnánk a végtelenségig...  

Szimmetrikus harmónia

 A szimmetrikus harmónia minden ember számára könnyedén érthető mértani arány alapján értelmezhető és meghatározható: "Azonos méretek egymáshoz illeszkedése".

 Ha pl. egy tortát egyenlően választunk ketté, akkor a szimmetriának köszönhetően nem csupán igazságos lesz az elosztása két ember között, de a szemnek is tetsző harmonikus lesz a látványa.


Aszimmetrikus harmónia 

 A szimmetrikus harmóniával szemben, az aszimmetrikus harmónia úgy teremti meg a tökéletes szépséget, hogy nélkülözi a szimmetria elemeit. A legszebbnek tartott aszimetrikus mértani arányokat szépségük szerint sorrendbe állították. A legszebbet "ARANY ARÁNY"-nak, vagy más néven "ARANYMETSZÉS"-nek nevezték el. (A második legszebbet "EZÜSTMETSZÉSNEK" és így továb...)
Mindegyik arány ezred milliméter pontossággal meghatározható, tehát nem egy véletlenszerű változó érték. Az arany arányt már az ókorban is ismerték és alkalmazták. Ennek az aszimmetrikus harmóniának a látszólagos szabálytalansága már-már szinte zavaróan értelmezhetetlen a hozzá nem értő szemlélődők számára, mert nem értik miért látják szépnek? Éppen ezen titokzatossága miatt alkalmazzák előszeretettel évezredek óta ezt a különleges arányt a művészetekben és az építészetben egyaránt a legnagyobbak, amely így sokkal izgalmasabbá teszi a szépséget, a harmóniát kifejező alkotások esetében.

 Ezt a tortát az arany arány (vagy más néven aranymetszés) szerint osztottuk ketté. Jól érzékelhető, hogy az elválasztás szabálytalannak tűnik ugyan, mégis szép, harmonikus, melyet azonban csak a szakavatott hozzáértő szem képes pontosan értelmezni. Nem elegendő tehát pusztán a megérzéseinkre hagyatkozni anélkül, hogy előtte tudatosan megértettük volna az arany arány pontos meghatározását.

 Ha pl. szeretnénk lemásolni ezt a tortát (megfesteni, lerajzolni, megformázni, stb.) pontosan ilyen arányban ketté szelve, akkor az arany arány alkalmazásáról szóló ismeretek (tudás) hiányában, csupán másolási trükkökkel leszünk képesek tökéletesen megalkotni. Ha valaki csak érzésből próbálkozik, az a tehetségétől függően, jó eséllyel csupán közelítő értékkel lesz képes, kisebb-nagyobb eltéréssel lemásolni.

 "Az egyik megoldás erre a problémára amit a művészektől leggyakrabban hallottam, egyfajta "önigazoló, menekülő útnak" hangzott számomra, melyben a "művészi szabadságra" hivatkozva igyekeztek lerázni magukról a kínos bizonytalanságot, amikor szembesültek azzal, hogy nem rendelkeznek azzal a tudással, mely által precízen meg tudnák szerkeszteni másolási trükkök nélkül is, s emiatt csupán érzésből próbálkoznak, pontatlanul." (Huszár Tonchi)

 Sem a szimmetrikus harmóniát, sem pedig az aszimmetrikus harmóniát nem az ember találta fel. A természetben kezdetektől megtalálható mértani összefüggéseket évezredek óta megfigyelték és tanulmányozták minden civilizációban. Az aszimmetrikus harmónia ismerete olyan féltett tudás volt, melyet csak zárt "szakmai körön belül" adtak tovább. Püthagorasz, görög filozófus és matematikus már 2500 évvel korábban "isteni számnak" nevezte a legenda szerint és megtiltotta a tanítványainak, hogy nem matematikusoknak beszéljenek róla.

 "Ahogy egyre jobban elmélyültem az aranymetszés tanulmányozásában, egyre erősödött az a furcsa érzés bennem, mintha még napjainkban is féltett tudásként kezelnék ezt a csodálatos arany arányt. Noha jelentősége vitathatatlan, továbbra sem része az általános iskolai oktatásnak, de még középiskolai szinten is kizárólag speciális szakokon (képzőművészet, építészet) tesznek róla említést és azt is csupán felületesen.

 Számos építésszel, művésszel, egyetemet végzett matek- és rajztanárral konzultáltam az aranymetszésről az elmúlt években, de valamennyien csak homályos ismeretekről tettek tanúbizonyságot. Rá kellett ébrednem, hogy bármennyire is csodálatos ez az arányszám, hiába minden kutatás, mely igazolja, hogy már évezredek óta minden jelentősebb művész, építész egyaránt nagy jelentőséget tulajdonított neki, jelen korunkban mégsem terjedt el szélesebb körben továbbra sem az alkalmazása.

 Évek óta dolgoztam már a rajzoktatás megreformálásán, amikor azzal kellett szembesülnöm, hogy dacára az aranymetszésről szerzett széles körű ismereteimnek, annak ezredmilliméter pontos meghatározása ellenére sem voltam képes alkalmazni továbbra sem szabadon, szabad szemmértékkel, tökéletesen én magam sem az alkotásaimban. A szakmai értekezéseim együttesen azt a konklúziót szülték, hogy a szabad alkalmazásával kapcsolatos ismeretek hiánya okozza napjainkban is azt, hogy a legtöbb művész egyszerűen nem foglalkozik az aranymetszéssel. Azt szimplán úgy kezelik, mint valamilyen istenadta érzéket, amit a tehetségükkel képesek az alkotásaikba átültetni pusztán érzésből. Ezért aztán nem is képesek megtanítani másoknak, hogyan alkalmazzák azt helyesen.

 Részben igaz is lehetne, hogy érzésből alkalmazzuk, de tapasztalatom szerint ezek a "megérzések" rendkívül eltérő mértékben csupán csak megközelítik az arany arány pontos értékét. Ez nem hagyott nyugodni, ezért újra a matematikai ismereteimhez fordultam segítségért. A Leonardo Fibonacci - itáliai matematikus - által 800 évvel ezelőtt megalkotott Fibonacci sorozat-ként híressé vált számsor volt a kulcs, mely közismerten kapcsolódott az aranymetszéshez. A számsorozat összefüggésrendszerében olyan elemeket fedeztem fel, melyet sikeresen át tudtam ültetni a rajzoktatásba, mely megoldást adott az aranymetszés milliméter pontos meghatározásához, szabad szemmértékkel is. Itt azonban nem álltam meg. Újabb szintre emelve ezeket a meglepően egyszerű új ismereteket, kidolgoztam egy újabb tematikát az aranymetszés (arany arány) pusztán érzésből történő milliméter pontos meghatározására is, mely így még szélesebb körben tette alkalmassá a módszerem hatékony alkalmazhatóságát. Így a Huszár-módszerrel már nem csupán a képzőművészetekben, de minden vizuális megjelenéssel foglalkozó témakörben (lakberendezés, divattervezés, kozmetika, tetoválás, stb.) egyaránt forradalmian új, gyakorlatias módszert sikerült megteremtenem.

(Huszár Tonchi)


ARANYMETSZÉS Huszár-módszerrel

 1. Adott egy szakasz (c), melynek szeretnénk meghatározni az arany arányát.
 2. Felezzük meg a c hosszát, így felosztjuk azt két egyforma szakaszra (c/2).
 3. Felezzük tovább az egyik részt, így megkapjuk a c szakasz 1/4-ét (c/4).
 4. A c szakasz közepéhez közelebb eső 1/4 részt felezzük tovább, így megkapjuk a c szakasz 1/8-adát. (c/8). 
 5. Így az a szakasz hossza a c szakasz 3/8-a, a b szakasz hossza pedig a c szakasz 5/8-a lett. Fibonacci számsorozatából tudjuk, hogy a 3 és az 5 az aranymetszés szerint aránylik egymáshoz, így sikeresen kiszerkesztettük a Huszár-módszerrel az arany arányt 1%-os pontossággal. 
 6. Az a szakasz hosszát a c szakasz hosszának ismeretében úgy szerkeszthetjük ki, hogy a c szakasz feléből (c/2)  kivonjuk a c szakasz 1/8-adát (c/8). Az a szakasz hosszát a b szakasz hosszának ismeretében úgy szerkeszthetjük ki, hogy a b szakasz feléhez (b/2) hozzáadjuk a b szakasz 1/8-adát (b/8). 0,5%-os pontosság.
 7. Hasonlóképpen a b szakasz hosszát a c szakasz hosszának ismeretében úgy szerkeszthetjük ki, hogy a c szakasz feléhez (c/2) hozzáadjuk a c szakasz 1/8-adát (c/8). 0,5%-os pontosság.
 8. c szakasz hosszát a b szakasz hosszának ismeretében úgy szerkeszthetjük ki, hogy a b szakaszhoz hozzáadjuk még a b szakasz felét (b/2), plusz még a b szakasz 1/8-adát (b/8). 0,1%-os pontosság! 

 Ha tehát egy 8 részre felvágott tortát 3 és 5 szeletre osztjuk ketté, akkor - még ha nem is igazságos az elosztása két ember között - a szemnek tetsző, szép és harmonikus lesz a látvány, hiszen megteremtettük az aszimmetrikus harmóniát, azaz az arany arányt az aranymetszés alkalmazásával, Huszár-módszerrel.

Magyarázat

 A Fibonacci sorozatban szereplő számok úgy követik egymást, hogy az előző két szám összege határozza meg a következő szám értékét. (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8.... és így tovább.) Az egymást követő számok 3-tól felfelé az aranymetszés arányában viszonyulnak egymáshoz, (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.....) azaz a két egymást követő szám aránya minden esetben az aranymetszés, azaz az 1,618-szoros arányhoz közeli érték, melytől az eltérést már szabad szemmértékkel nem érzékeljük, ezért bátran hagyatkozhatunk a szemmértékünkre a szerkesztésénél. (5:3=1,666 ;  8:5=1,6  ;  13:8=1,625)

 A Fibonacci számsorból a 8-as szám ami felezésekkel visszaosztható egész számokból az egyesig és fordítva. Tehát ha a 8-at megfelezzük, majd még kétszer tovább felezzük, megkapjuk az adott szakasz hosszának 1/8-át. A nyolc részt (8/8) ha két (egyforma) 4/8 részre osztjuk fel, akkor az eredmény a szimmetrikus harmónia lesz. Ha azonban 3/8 és 5/8 arányban osztjuk fel a teljes szakaszt, (azaz a 8/8-adot) akkor is megteremtjük a szépérzékünknek kedves arányt, de ezúttal a sokkal izgalmasabb aszimmetrikus harmóniával. Mivel a számsorozatban a 8-as szám a 3-as és 5-ös számok együttes összege, melyek egymáshoz az aranymetszés szerint viszonyulva aránylanak, ezért biztonsággal számolhatunk a 3/8 és az 5/8 értékekkel, melyek szintén az arany arány szerint követik egymást.

 Amilyen egyszerű számsorozat Fibonacci zseniális összefüggésrendszere, éppen olyan egyszerű és világos a Huszár-módszer alkalmazása is a mindennapi gyakorlatban, melynek segítségével bárki könnyedén megértheti és alkalmazhatja is ezt a tudásanyagot.

Gyakorlati alkalmazása

 Mivel az aranymetszés alkalmazására nem volt korábban semmilyen használható módszer szabad szemmértékkel, ezért az iskolák azt tanították (hibásan), hogy a diákok harmadoljanak. Ez azt jelentette, hogy ha pl. egy festővásznon, vagy papíron az aszimmetrikus harmóniát szerették volna alkalmazni, - azaz nem középre helyezni a fő témát, hanem valamelyik szélre - akkor az 1/3 : 2/3 arányt tudták csak szabad szemmértékkel körülbelül meghatározni. Az 1/3-nak azonban a 2/3-ad nem az 1,618-szorosa, hanem a kétszerese, aminek semmi köze az arany arányhoz.

 Ezzel szemben a Huszár-módszerrel könnyedén meghatározhatjuk az aszimmetrikus harmóniát, szabad szemmértékkel, rendkívül precízen. Az előbbi példát újra megnézve, a Huszár-módszerrel kezdetben felezésekkel, később már egyetlen mozdulattal, érzésből is képessé válunk az arany arány meghatározására. A festővásznat, vagy papírt képzeletben megfelezzük (1/2), majd a kívánt irányban újra megfelezzük (1/4-ed rész), majd vissza a teljes szakasz felező pontja felé (a középpont irányába) harmadszor is megfelezzük (1/8). ("Felének a felének a fele"!) Ugyanezt megtehetjük függőleges irányban is, de alkalmazhatjuk lakberendezés alkalmával is, akár egy adott helyiség bútorainak elhelyezésekor, vagy a kert virágainak ültetésénél, stb.


Ha ennél is pontosabb szerkesztést szeretnénk, úgy hogy továbbra is kizárólag szabad szemmértékkel alkotunk, akkor az alábbi lépésekkel tudjuk ezt megtenni a Huszár-módszer segítségével.
Ennek a segítségével a második legszebbnek tartott mértani arány, az EZÜSTMETSZÉS meghatározását is bemutatjuk Huszár-módszerrel!


A teljes módszer alkalmazásáról szóló 2x3 órás előadás-sorozatra az alábbi gombra kattintva lehet jelentkezni.
Az előadások élőben, interaktív, online folynak. A nagy számú érdeklődés miatt előzetes helyfoglalás szükséges.
A részvétel mindenkinek INGYENES!


Csatlakozz klubtagként is az Akadémiánkhoz és nézd meg az aranymetszés Huszár-módszerrel történő gyakorlati alkalmazásáról készült oktató videónkat is!


További lehetőségek klubtagként:

 • Online videós tananyagok
 • Tandíjkedvezmények
 • Bónuszok, melyek segítségével akár tandíjmentesen is tanulhatsz a fizetős kurzusainkon is
 • Extra tamanyagok
 • Exkluzív hírek
 • Ingyenes szállás + étkezés a Balatonnál a nyári táborainkban

Csatlakozz Te is, MOST! Az aranymetszés (vagy más néven arany arány) szabad szemmértékkel történő tökéletes érzékeléséhez a Huszár-mérő rendkívül hatékony segítséget nyújt, melynek köszönhetően már 7 éves kortól képesek vagyunk vele a szemmérték fejlesztésére.

Huszár-aránymérő 2020 Pro+ csúcsmodell

 A Huszár módszerhez kifejlesztett, a szemmérték ellenőrzésére és fejlesztésére szolgáló különleges eszköz.

Saját fejlesztésű, 2020-as csúcsmodell.

Extrák:

 kopásálló, törésálló, extra strapabíró, mosható, névreszóló, gravírozott névtáblával, sárgaréz és alumínium ötvözet csavarokkal, tokkal, 5 év garancia, +életre-szóló csere 50% önrésszel!

 Anyaga: 3D nyomtatással, környezetbarát, újrahasznosítható, extra kopásálló alapanyagból gyártott, +sárgaréz - és alumínium ötvözet csavar

Rengeteg egyedi újítással ellátott, nagy pontosságú aránymérő!

》A4-ről A3-ra és A2-re történő nagyítás
》5 különböző arány, köztük az aranymetszés gyors ellenőrzésére
》7x gyorsabb ellenőrzés, mint vonalzóval
》a 2017-es modellnél 3x gyorsabb váltás új arányra
》speciális horony a pontos jelölésért
》lepörgésvédelemmel ellátott rozsdamentes acélból készült speciális állítócsavar
》futurisztikus dizájn
》választható színkombinációkkal
》névreszóló, gravírozott névtáblával
》minden darab egyedi, sorszámozott
》eredeti, különleges módon működő állítócsavar, mellyel élvezet az arányok közötti váltás
》csúcsminőség
》a szárak környezetbarát, 100%-ban lebomló alapanyagból készülnek
》különleges, esztétikusan textúrázott felület
》csúszásmentes, magabiztos fogás
》szemet gyönyörködtető formai kivitel
》fejleszti a szemmértéket (Huszár-módszer)
》por- és pára álló
》hőálló (70°C-ig)

> kopásálló

> extra különleges színekben

》elegáns tokkal

》oktató videóval
》nyomtatott és élő, interaktív, online használati utasít