Magyar módszer, mely forradalmasíthatja a rajzoktatást a világon!

2021.08.19

 Kereken 1 éve mutattam be először azt a saját, magyar felfedezést, melynek segítségével milliméter pontossággal bárki képessé válhat az aranymetszés (arany arány) szabad szemmértékkel, érzésből történő alkalmazására.

 Gyakorlati jelentősége nem csupán a képzőművészetekben van ennek a felfedezésnek, de más területeken dolgozó mestereknek (fotósok, lakberendezők, kézművesek, tetoválól, stb.) is rendkívül hasznos segítség a munkájukban.

 ARANYMETSZÉS - Huszár-módszerrel, mely forradalmasíthatja a rajzoktatást a világon!

 Először 2020-ban mutattam be azt a felfedezésem, melyben megtaláltam azt a megoldást az aranymetszés képzőművészetekben történő alkalmazására, mely eddig csak a zseniknek tartott legnagyobb művészek kiváltságaként volt számon tartva.

 Ezzel a saját fejlesztésű magyar módszerrel ugyanakkor nem csupán bárki számára elsajátíthatóvá vált ez a különleges képesség, de sokkal pontosabban meghatározható lett az alkotásokban, szabad szemmértékkel, érzésből, milliméter pontossággal!

 Ezt az évezredek óta ismert, rendkívül különleges mértani arányt ismerték és alkalmazták minden korszak legnagyobb mérnökei és művészei. (DaVinci, Michelangelo, Dali, Munkácsy, Csontváry, Dante, Bartók Béla.... stb. de alkalmazták a Gízai Nagy Piramis, a Phanteon, az Országház építésénél, a magyar Szent korona elkészítésénél... ahogy alkalmazzák napjainkban a PRADA bőrdíszművesei is a világ legdivatosabb cipőinek elkészítésénél is.

 Noha a mai napig tananyag a művészeti egyetemeken is, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos ismeretek hiányában pusztán művészettörténeti órán tesznek róla említést - miszerint "a legnagyobb példaképek ismerték és alkalmazták."

 Míg az építészetben, a kézműves szakmákban és az iparban erre összetett mértani szerkesztési modelleket alkalmaztak (akár körzővel, vonalzóval), addig a képzőművészetekben csak érzésből "illett" használni alkotás közben.

 Ennek a rendkívül különleges aránynak az érzésből történő alkalmazása ugyanakkor ez idáig bármennyire is közelített a tökéleteshez, meghatározása jellemzően pontatlannak bizonyult. Mivel nem létezett korábban olyan módszer, melynek segítségével szabad szemmértékkel, érzésből képesek lettek volna milliméter pontossággal alkalmazni, akiknek ezt a leginkább sikerült megközelíteni, azoknál egyszerűen betudták annak, hogy ők született zsenik.

 A pandémia okozta kényszerpihenőt kihasználva, 2020-ban még elmélyültebben tanulmányozni kezdtem az arany arányt, valamint Fibonacci híres számsorozatát. Mivel a 2017-re kifejlesztett saját módszertanom (Huszár-módszer) alapját a mértani összefüggések jelentették, minden érdekelt amit a matematika világából összefüggésbe tudtam hozni a képzőművészettel.

 Így történt, hogy 1 évvel ezelőtt egy olyan felfedezést tettem, melynek gyakorlati haszna átírhatja a rajzoktatás egyes fejezeteit a világon.

 Fibonacci zseniális sorozatáshoz hasonlóan, egy végtelenül egyszerű megoldást fejlesztettem ki, mely már akár 7 éves kortól is megtanítható.

 Egyszerűsége ugyanakkor olyannyira zavarba ejtő, hogy egy éven át csak konzultálni mertem róla festőművészekkel, matematika tanárokkal, akik mind megerősítették, hogy eredeti felfedezést tettem a témában. Ahogy híre ment a módszeremnek, egy Angliában élő tanár kollégám hívta fel a figyelmem dr. Gerőcs László - az ELTE tudós matematika tanárának oktató videójára, aki a Fibonacci sorozat és az aranymetszés szakértőjeként, a rekurzív számok doktoraként, rendszeres meghívott előadója egyetemeknek és művészeti iskoláknak egyaránt.

Remegő térdekkel hallgattam az előadását amikor ahhoz a részhez ért, hogy a gyakorlatban hogyan szerkeszthető ki. 

 Emlékszem, az járt a fejemben, hogy ha most bemutatja azt megoldásként, amiről eddig azt hittem, hogy én fedeztem fel, akkor fejet hajtva "visszavonulót fújok" a témában.

 De nem így történt.

 Gerőcs Tanár Úr is csak a körzővel és vonalzóval történő kiszerkesztését ismerte megoldásként, ezért az előadásában ki is hangsúlyozta, hogy azok a művészek akik ezt érzésből is képesek voltak viszonylag pontosan meghatározni, egyértelműen zsenik.

 Kis kutató munkával eljutottam még aznap odáig, hogy alkalmam nyílt egy közel 1 órás telefonbeszélgetést folytatnom Gerőcs Tanár Úrral, amiben miután konzultáltunk a témáról és ismertettem vele az általam használt megoldást, megerősítette, hogy nincs tudomása arról, hogy a világon bárki is hasonló felfedezésre jutott volna korábban.

 A Tanár Úr első hallásra kétséggel fogadta az elméletem, majd kisvártatva szinte azonnal átlátta és megértette nem csak az aranymetszésre vonatkozó felfedezésem, de az általam 2017-óta oktatott saját módszer és küldetés lényegét és valódi célját is.
 Különös érzés volt Gerőcs professzor Úr szájából is ugyanazt az elimserő, méltató megfogalmazást hallanom, amit kb. fél évvel korábban szó szerint ugyanígy fogalmazott meg Failoni Donatella zongoraművésznő (az Olasz Köztársaság Lovagrendjének birtokosa):

"A Huszár-módszer a rajzoktatás Kodály-módszere!"

 Gerőcs prfesszor Úr szorgalmazta, hogy publikáljam szaklapokban, szakmai fórumokon és tegyek azért, hogy tananyaggá válhasson a művészeti oktatásban egyetemi szinten is!

 Tudom, sokan megmosolyogták a facebookon posztolt írásaim, amikor idéztem egy kanadai művész tanítványom megfogalmazását, miszerint 

"A Huszár-módszerrel hamarosan 

MAGYARUL RAJZOL A VILÁG!"

 Most úgy tűnik egy újabb lépést sikerült tennem azon az úton, hogy ez megvalósulhasson.

 Büszkén osztom meg a posztom végén az akadémiánk azon felajánlását, mely szerint azért, hogy valóban mielőbb közkinccsé válhasson és a rajzoktatás része lehessen ez a magyar módszer, az akadémiánk intézményenként 2 millió Ft értékben támogatja az általános- és középiskolákat, rajzoktatással (Huszár-módszer) és különleges, saját fejlesztésű rajzeszközökkel!

Kapcsolat:

office@hussar.academy

Huszár Tonchi

2021. aug. 19.