.

Magyarul rajzol a világ!

A Huszár-módszer: Magyar mértani felfedezésekre épülő rajz készségfejlesztő módszer.


"A Huszár-módszer az évszázad felfedezése a rajzoktatásban!"

Mizerák Beáta - festőművész, művésztanár (2022) Nemetközi Tehetségfejlesztő Program 2023

Hussar Arts International Academy

2023. január 24-től az alábbiak szerint pályázhatnak intézmények a Nemzetközi Tehetségfejlesztő programunk keretében az iskolai rajzoktatás támogatására:


Kik pályázhatnak?

 • Magyarországi és külföldi általános iskolák, középiskolák, főiskolák, egyetemek

A támogatás formája:

 • Tehetségfejlesztő élő helyszíni oktatások
 • Tehetségfejlesztő eszközök
 • Rajzeszközök

A támogatás értéke:

 • Intézményenként 3-25 millió Ft

6 órás rajzoktatás

 • Rendhagyó tanítási nap keretében,
 • Minimum 35, legfeljebb 45 fős csoportokban, 
 • Reggel 8-tól délután 14 óráig tartó rajzkurzus, mely az alábbi négy témakör tananyagát tartalmazza: 1.  Aranymetszés Huszár-módszerrel: Arányos portré rajzolás fejből
  2. A szép tekintet: szem rajzolása fejből
  3. Fotórealisztikus rajztechnikák: A tekintet realisztikus árnyékolása
  4. Haj szerkesztése

A rajzkurzus értéke 75 ezer Ft / fő + diákonként további 13 ezer Ft-os rajzeszköz támogatást is biztosítunk!

A nyertes pályázatot benyújtó iskolák, közösségek diákjainak a rajzkurzus TANDÍJMENTES!

A rajzkurzuson a világ legjobb rajzeszközeivel rajzolhatnak a diákok, melyhez több mint 1 millió Ft értékű rajzeszközt biztosítunk a helyszínen a csoportoknak! Ezeknek a különleges rajzeszközöknek megismerése és használata, tapasztalataink szerint rendkívül inspirálóan hatnak a diákok rajzolás iránti lelkesedésére. Az eszközök használata diákonként 4.500 Ft bérleti díj helyett szintén DÍJMENTES!

A diákonként 30 ezer Ft értékű rajzeszközök díjmentes használatán felül, további két kedvezményes speciális rajzeszköz csomag közül is választhatnak a diákok, melyet haza vihetnek!
A csomagok olyan HUSSAR METHOD logóval fémjelzett különleges rajzeszközöket tartalmaznak, melyeket kizárólag az akadémiánk gyárt és forgalmaz.

BASIC rajzeszköz csomag: 7.000 Ft helyett kedvezményesen 4.990 Ft.

 • Prémium minőségű szerkesztő ceruza + satírozó ceruzák (a realisztikus árnyékoláshoz) + prémium XXL grafitpor

PREMIUM rajzeszköz csomag: 20.000 Ft helyett kedvezményesen 6.990 Ft.

 • BASIC rajzeszköz csomag + arányérzék-fejlesztő [Huszár-mérő] 

További tanulmányok támogatása a tehetségfejlesztő akadémiánkon

A sikeresen pályázó iskolák diákjainak, akik részt vettek az 6 órás rajzkurzuson, további 5 éven át támogatjuk a kedvezményes továbbtanulási lehetőségét is az akadémiánkon.

Az így biztosított tanulmányi támogatás diákonként 5 millió Ft!

A sikeresen pályázó iskolák iskolákban a rajzkurzust megszervező tanároknak tandíjmentesen 300 ezer Ft értékű továbbképzést biztosítunk az akadémiánkon, valamint 30 ezer Ft értékű rajzeszközt adunk ajándékba!


Továbbképzési lehetőségek:

 • Tandíjmentes online rajzkurzusok
 • 90% kedvezmény az egész napos tandíjas rajzkurzusaink árából

A nyertes pályázatok feltételei

 • Az akadémiánkon oktatott tananyag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában bejegyzett, oltalom alatt álló eredeti módszer. A rajztanárok részére biztosított tandíjmentes továbbképzéssel engedélyezzük és támogatjuk, hogy a rajztanárok az iskolai rajzórákon alkalmazzák az akadémiánkon tanultakat, azzal a feltétellel, hogy a tanórákon elhangozzon a Huszár-módszer megnevezése.
 • Az iskolák akár többszáz diák tehetségfejlesztésére is pályázhatnak. Ilyen esetben több csoportban, külön napokon kerül megrendezésre a rajzkurzus az iskolákban, minimum 35, legfeljebb 45 fős csoportokban.
 • Abban az esteben, ha egy iskolából kevesebb mint 35 diák tehetségfejlesztésére van igény, akkor lehetőség van közösen pályáznia több iskolának is, így megszervezve a legalább 35 fős csoportot.
 • A diákok kizárólag önkéntes alapon vehetnek részt a rendhagyó tanítási nap keretében megrendezett tehetségfejlesztő rajzkurzusainkon.
 • A diákok vállalják, hogy a rajzkurzusokon biztosított (csoportonként 1 millió Ft értékű) rajzeszközt rendeltetés szerűen használják, törekedve a természetes amortizációjuk minimalizására. Az amortizációból eredő elhasznált, vagy megsérült rajzeszközök pótlásának költségét az akadémiánk állja.
 • A rajzkurzusokon magas szintű, egyetemi színvonalú oktatást biztosítunk, melynek időtartama egy fegyelmezett csoportdinamikához lett igazítva. Az akadémiánk tanárának nem feladata a diákok esetleges fegyelmezése, ezért csak motivált, rajzolni szerető, tanulni vágyó diákok vegyenek részt a kurzusokon. 
 • A diákoknak biztosított nagy értékű rajzeszközök korlátozott mennyiségben állnak az akadémiánk rendelkezésére, így csak azokat a diákokokat szeretnénk támogatni velük, akik ezt értékelik és megbecsülik. Ezért alkalmazzuk a diákoknak nyújtott fejenként 87 ezer Ft értékű támogatás részeként a 4.990 Ft önköltséget.
 • Az iskolák engedélyével és a diákok (kiskorúak esetén a szüleik) hozzájárulásával a rajzkurzusokon fotó és videófelvételeket készítünk, melyekkel támogatások megvalósulását és a módszer sikerét jelentő diákok fejlődését egyaránt dokumentáljuk és referenciaként publikáljuk.
 • A pályázatok elbírálásánál fontos szempont a pályázó iskola motivációs levele, melyet a pályázati űrlapon található részben lehet megfogalmazni.
 • Akadémiánk fenntartja a jogot a pályázatok elbírálásakor a támogatási kérelem elutasítására.
 • A nyertes pályázatokról e-mailben értesítjük az iskola képviselőjét.

Költségek

Az akadémiánk kizárólag magasan képzett tanárokat biztosít az iskolai rajzkurzusokon, mely garantálja a professzionális, egyetemi oktatási színvonalat.
A rajzkurzusokon díjmentesen biztosított (több mint 1 millió Ft értékű) rajzeszközök használatából eredő amortizáció költségeit, valamint a tanáraink tiszteletdíját és útiköltségét egyaránt az akadémiánk állja, a nyertes pályázatot benyújtó iskolákat semmilyen költség nem terheli.


A pályázati űrlap a lap alján található!

 Az akadémiánk tulajdonában van egy olyan egyedülálló saját, forradalmian új magyar mértani felfedezésre épülő rajzoktatási módszer, melyet 2021. december 11-én publikáltunk először nemzetközi előadáson az Eötvös Lóránd Tudományegyetem vezető tudós matematika tanárával, dr. Gerőcs László tanár Úrral.

 Ennek a felfedezésnek az eredményeként, évezredek óta a világon elsőként sikerült az emberi szem számára legszebb mértani arányt, - melyet a tudományban a "matematika Szent Gráljának", az építészetben és a képzőművészetekben pedig "Isteni aránynak" is neveznek: az ARANYMETSZÉS-t szabad szemmértékkel, milliméter pontosan meghatározni.
 Erre a felfedezésre épült fel ez a különleges, forradalmian új rajz készség-fejlesztő magyar módszer, mely 44 országban több mint 11 ezer diákunk (köztük elismert festőművészek, profi fotósok, szobrászok, iparművészek, kézműves mesterek, rajztanárok és amatőr művészek, valamint számos - önmagukat "antitalentumnak" tartott - lelkes, rajzolni szerető ember) szakmai fejlődésében segített.
 A számtalan szakmai elismerés mellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden országban, kivétel nélkül az összes diákunkat felvették eddig aki művészeti középiskolába, vagy egyetemre felvételizett.
 A módszer egyik fontos készség-fejlesztő eszköze az a szintén saját fejlesztésű, prémium minőségű, 100%-ban magyar gyártmányú "Huszár-mérő", melynek segítségével az arányérzék fejlesztés terén olyan páratlan eredményeket értünk el, amire még nem volt példa korábban a világon. A segítségével képesek vagyunk a diákjaink arányérzékelését olyan magas szintre fejleszteni, mellyel egy tanéven belül toronymagasan messze a világ átlaga fölé emelhetjük egy iskola diákjainak rajzkészségét. 
 Önzetlen támogatásunk célja ennek a tudásnak a közkinccsé tétele.

A Huszár-módszer az évszázad felfedezése a rajzoktatásban!
Mizerák Beáta - festőművész, mesterpedagógus, művésztanár

Az igénylés beküldéséhez kérjük töltse ki a lap alján található űrlapot! 


Svédország
Svédország

Az igénylés beküldéséhez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot!